)حکیمی رودباریکشنبه، ۲ آذرماه( در نطق میان دستور خود در خصوص مسائل بین المللی و انرژی هسته ای گفت: همه ما می دانیم که دانش هسته ای در نتیجه زحمات ۳۵ ساله شهدا، ایثارگران و حمایت های بی نظیر رهبر معظم انقلاب و حمایت مجلس، قوه قضاییه، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از دانشمندان جوان و غیور این سرزمین شکل گرفته است.نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان اینکه متأسفانه در شرایط حساس کنونی شاهد خفقان اطلاعاتدر این زمینه هستیم، گفت: آقای رئیس جمهور شما در تبلیغاتانتخاباتی خود به مردم اعلام کردید برنامه شما به گونه ای است که هم چرخ هسته ای بچرخد و هم چرخ زندگی مردم اما در حدود ۱ و نیم سال گذشته از طرفی هم چرخ هسته ای متوقف شده و هم از طرف دیگر با رکود شدید فعلی، چرخ زندگی مردم خصوصا محرومان و مستضعفان کاملا متوقف شده است.وی افزود: آیا قرار است اتفاق نامبارکی بیفتد که مردم و عصاره ملت یعنی مجلس نباید بدانند و آیا کاخ های سفید، کرملین، پادشاه عمان، صهیونیست غاصب، آلمانی ها، فرانسوی ها و حتی وزرای خارجه عمان و امارات محرم تر از ملت و مجلس برای شما هستند؛ ممکن است شما بگویید ۳یا ۴ نفر در مجلس خبر دارند و ما در پاسخ به شما می گوییم آنها یا عصاره ملت نیستند و یا از ما بهتران هستند.حکیمی در ادامه خطاب به روحانی عنوان کرد: آقای رئیس جمهور سوال اساسی من از شما این است مگر می خواهید به همراه دانش هسته ای موجودیت نظام را هم به دشمنان انقلاب، نظام و اسلام هدیه کنید که ما را محرم نمی دانید و مگر نمی دانید بعد از متوقف کردن چرخ های هسته ای، نوبت به موشک های بالستیک، حقوق بشر و بهانه های واهی دیگر خواهد رسید و آیا نمی دانید که دشمنان از اساس با اسلام عزیز مشکل دارند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ادامه داد: من با قاطعیت به شما می گویم که تا فرزندان انقلابی امام)ره( ورهبر معظم انقلاب زنده اند و تا بسیجیان، رزمندگان و دلسوزان نظام در صحنه هستند اجازه نخواهند داد که این انقلاب با جانفشانی یک میلیون شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر و همچنین هزار میلیارد دلار جنگ تحمیلی و میلیاردها دلار خسارت تحریم های ظالمانه، پیروزمندانه به پیش رفته و در قلب ملت های مسلمان و آزاده جهان جا گرفته است، بنا به وصیت امام راحل)ره( به دست نامحرمان و نا اهلان بیفتد.وی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور ژنرال هایی که با خود آورده اید همه بیمارند؛ یا بیماری جسمی دارند و یا بیماری اقتصادی و هر روز حاشیه برای نظام درست می کنند و با توهین خود، عصاره ملت را کوچک شمرده و نمایندگان را در حد شنیدن گزارش اقدامات چند ژنرال بیمار در حوزه های بینالمللی، اقتصاد و فرهنگ نمی دانند.حکیمی خاطرنشان کرد: آقای روحانی نه تنها فرزندان شما و ژنرال های بازنشسته دولت شما در ۸ سال دفاع مقدس حضور نداشته بلکه در همان زمان در خارج از کشور یا مشغول تحصیل در بهترین دانشگاه های دنیا بودند و یا مشغول تفریح، گرچه شما نیز در زمان جنگ مسئولیت هایی در پشت جبهه داشته اید البته اطلاع کامل دارم برخی از ژنرالهای دولت نیز پاسپورت دول بیگانه را دارند.نماینده مردم رودبار در مجلس نهم در ادامه با بیان اینکه اعضای دولتی که به نظر می رسد برخی از آنها و خانواده هایشان نسبت به این آب و خاک حساسیتی ندارند حق ندارند هرطور که می خواهند تفاهم کرده و فاتحه نظام و انقلاب را بخوانند، گفت: لذا هشدار می دهم این مجلس اصولگرا که اکثریت آنها یا ایثارگر هستند و یا از خانواده معظم شهدا و یا روحانیت معظم که بسیجی وار گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و ولی امر مسلمین جهان اسلام ایستاده اند به هیچ احدیاجازه نخواهند داد که با سرنوشت ملت بازی شود.وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد: اینجانب طرح دو فوریتی را آماده کرده ام و از شما عزیزان درخواست می کنم با حمایت قاطعانه از این طرح دو فوریتی که دولت را ملزم می کند با اجرای اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه توافق هسته ای قبل از امضای نهایی با هر کشوری مصوبه مجلس را اخذ نموده و مفاد آن در مراحل نهایی و قبل از امضا در جلسه غیرعلنی و محرمانه به تصویب نمایندگان ملت برسد.حکیمی در ادامه با بیان اینکه به زودی در حوزه اقتصادی مسائل مهمی را در خصوص اقتصادی مقاومتی بیان خواهم کرد، یادآور شد: آقای رئیس جمهور مگر شما نبودید که با زیر سوال بردن دولت قبل، پرداخت یارانه به مردم را ترویج تکدی گری می دانستید، چه شد که در طول ۱ سال ونیم گذشته نه تنها این تکدی گری را ادامه دادید بلکه پا را فراتر گذاشته و عزت و کرامت مردم و مخصوصا محرومان را نیز با به صف کشیدن در خیابان ها برای چند عدد تخم مرغ و روغن تاریخ گذشته و برنج آلوده هندی، رنگ عدالت خواهی و راستگویی بر تن خود و دولت خود کرده اید.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم همچنین با انتقاد از عدم توجه به تولد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری، با نام های جدید و بدون مجوز بانک مرکزی که مانند طاعون بهجان اقتصاد این کشور و مردم افتاده اند، گفت: به عنوان مثال مؤسسه اعتباری فرشتگان که مرکز آن نیز در مشهد قرار دارد، ۲ سال است بدون مجوز پول های مردم را می بلعد؛ از یک طرف ۲۸ درصد سود می دهد و از طرف دیگر تا ۳۸ درصداز مردم سود می گیرد و پول مردم را تبدیل به اموال و املاک کرده به طوری که اگر تعدادی از مردم مراجعه کنند پولی ندارند که پرداخت کنند، با این حال متأسفانه بانک مرکزی نیز علیرغم تذکرات متعدد با این مؤسسات غیرقانونی همراهی دارد.وی در ادامه خطاب به روحانی تأکید کرد: آقای رئیس جمهوردر حوزه اشتغال هر روزه می گویید دوره قبل این چنین و آن چنان بود و می گویید اشتغال ایجاد کرده اید در حالی که تنها طی چند ماه گذشته ۳ شرکت به لطف دولتمردان شما تعطیل و حدود ۱۰۰۰ نفر بیکار شده اند که در دیگر مناطق کشور نیز اینگونه است و مشخص نیست این آمارها را چه کسانی برای شما تهیه می کنند.حکیمی در ادامه با درخواست از مجلس مبنی بر اینکه دولت را مکلف کنند یک سامانه شفاف از تخلفات دولت قبل با مستندات ایجاد کند، گفت: بنابراین آقای رئیس جمهور وقتی عملکرد حدود ۱ سال و نیم گذشته شما را مرور می کنیم میبینیم نه تنها اتفاقی نیفتاده بلکه وضعیت به مراتب بدتر از قبل شده است.نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لذا با عرض پوزش از علما به شما می گویم روضه خوانی بس است، ما روضه خوان قهارتر از شما هم داریم چون سابقه کار اجرایی کلان نداشته اید، فقط برای ملت روضه می خوانید، روضه مجلس را در جمع ملت و روضه ملت را در جمع مجلس می خوانید و این نهایت بی تدبیری است؛ شما را به خدا دیگر بس است و به این وضعیت پایان دهید./خانه ملت