مهندس محسن حبیبی فعال رسانه ای در پاسخ به دیار زیتون برای بررسی اهمیت انتخاب آگاهانه اعضای شورای شهر، گفت: بر کسی پوشیده نیست هر انتخاباتی در کشور ما اهمیت خاص خود را دارد در این میان انتخابات شورای شهر به لحاظ ارتباط با توسعه ی شهری و تاثیر مستقیم آن در زندگی مردم و شهروندان اهمیت ویژه ای پیدا می کند و حضور آگاهانه بدون نگاه قومی قبیله ای به این انتخابات می تواند هم در جایگاه شورای منتخب تاثیر بگذارد و هم روند پیشرفت امور را بدنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: انتخاب افراد مسئول و متخصص به عنوان شهروندان فعال و پویا فارغ از جناح بندی های موجود بر این تاثیر گذاری خواهد افزود به گونه ایکه افراد منتخب خواهند توانست در حوزه ی حقوق شهروندان فعال تر باشند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب می فرمایند جایگاه شوراها این است که نظارت کنند، رابط و پیگیر دغدغه های مردم و مسئولین باشند، به درد مردم برسند، زبان مردم باشند و چشم مسئولان.

این فعال رسانه ای به تشریح ویژگی های یک عضو شورای شهر پرداخت و بیان کرد: اول اینکه دانش و اطلاعاتش به روز باشد یا به عبارتی اندیشه های نو و ایده های جدید داشته باشند. دوم اینکه اداره شهر را بر اساس نیازهای مردم تنظیم کنند و برنامه مدونی برای هدایت مدیریت شهری و زیر ساخت های آن داشته باشد و سوم اهل عمل باشد و از شعارگرایی پرهیز کنند، شهامت و شجاعت لازم جهت اجرای طرح ها و برنامه های خود داشته باشند.

حبیبی اضافه کرد: چهارم بدنبال ایجاد وحدت، همدلی و وفاق شهروندان باشد، پنجم آشنا به حقوق شهروندی بوده و اصول دموکراسی و آزادی بیان را محترم شمارد و از حقوق زنان و کودکان دفاع کند.

وی ادامه داد: ششم از فن بیان و ارتباط موثر برخوردار باشد تا بتوانند از حقوق مردم دفاع نماید و خداجو و خدامحور باشد و از مقدسات دینی و احساسات مذهبی مردم به نفع گروه یا جناح سیاسی خود بهره برداری نکند.

این فعال رسانه ای درباره اولویت کاری شورای بعدی گفت: اکثر شهرهای شهرستان رودبار متاسفانه از شهرهای هم ردیف خود بشدت عقب مانده اند و این عقب ماندگی باید به سرعت جبران شود.

حبیبی تصریح کرد: ساختار عمرانی شهر، عدم وجود پروژه های عمرانی بزرگ، وضعیت بد شهر از نظر فضای سبز و مبلمان شهری، وضعیت نامناسب فضاهای فرهنگی مانند نبود یک سالن اختصاصی نمایش، اتمام پروژه های نیمه تمام و فعال کردن شوراهای محلی و منطقه ای و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری و پرهیز از روزمرگی و ارائه یک دیدگاه راهبردی میتواند اولویتهای یک شورای موفق باشد.

وی، انتخاب آگاهانه را لزوم برخورداری داشتن شهری آباد دانست و بیان کرد: به انتخابات نباید قومی و قبیله ای نگاه کرد، این نگاه سبب ایستایی توسعه و پیشرفت شهر می شود.

این فعال رسانه ای معتقد است؛ انتخاب آگاهانه بر ملاک های شایسته سالاری و توجه به تجارب و اندیشه های افراد بدست می آید، نه طایفه سالاری.