گزارش تصویری

به گزارش رودبار آنلاین : برادشت خوشه های طلایی برنج هر ساله از اواخر تابستان آغاز شده وتا اواخر مهر ماه ادا مه دارد. شایان ذکر می باشد که روستای پارودبار داری بیش از ۳۰ هکتار اراضی برنج می باشد که با همت مردم ومسءولین میتوان سطح زیر کشت اراضی برنج را تا ۵۰ هکتار افزایش داد.

 

تصاویر : زبیر بامدادی