رودبار آنلاین : علی اصغر لطیفی فعال رسانه در یادداشتی نوشت :برجامی های وطنی خوشحال اند که مثلا اتحادیه اروپا بر حفظ و ادامه برجام تاکید کرده ، در حالی که این تاکید در جهت مقابله با شریک غربی خود آمریکا نیست. حرف اتحادیه اروپا این است که هندوانه زیر بغل ایران بدهد که آقا شما نگران نباشید و به تعهدات و محدودیتهای هسته ای خود ادامه دهید و به ترامپ و سخنانش توجهی نکنید ! روی سخن با دوستان این است اگر شرکای اروپایی آمریکا به برجام متعهد اند ، بسم الله ، تحریم بانکی را بدون ترس و ابایی از امریکا ، لغو کنند ؛ ایا چنین کاری را انجام می دهند ؟!!

یقینا خیر و اگر چنین بود تا به امروز این اتفاق رخ می داد ، برجامی ها از این کدخدا به اون کدخدا نکنند و دلشان را به بیانیه های موگرینی خوش نکنند زیرا دشمن در این راه هم از توبره میخورد و هم از آخور و سر آخر اروپا نیز زیر میز خواهد زد و ما از بهت از دست دادن هسته ای و برجامهای بعدی (موشکی و امنیتی) دست زیر چانه !!!