رودبار آنلاین : بارش برف در آخرین روزهای پاییز ارتفاعات خورگام و عمارلو در شهرستان رودبار را سفیدپوش کرد

 

تصاویر ارسالی از مخاطبان رودبار آنلاین