من اینجــا

کنـار ِ این همه زیبایی
و تو، تنهایی؛
دلم برای تنهایی ِ تو می سوزد
و خود آشفته ام از این خوشگذرانی؛
با من باش
با من بیا و بمان
که من بدون تو، به روزگار
تلـــخ… ســـرد… اندوهــبار…
فقط نگــاه می کنم

 

se0

منبع: وبلاگ شارشار