رودبار آنلاین : در روزهای پایانی بهمن ۹۵ لوشان نیز سفیدپوش شد 

با ورود سامانه ی بارشی و کاهش دما  ، بارش کم سابقه برف جنوبی ترین شهر استان گیلان را سفیدپوش کرد 

تصاویر بارش برف در پاچنار لوشان