نوزاد فلسطینی

 

به گزارش پایگاه خبری رودبارآنلاین :علی رضا کریم زاد حق در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، در توضیح چگونگی خروج نوزاد ۱۶ روزه از بیمارستان قائم رشت اظهار کرد: مادر این نوزاد به دلیل پارگی کیسه آب در ۲۷ هفتگی، نوزاد را با وزن غیر طبیعی ۹۷۰ گرم به دنیا آورد و نوزاد نارس برای درمان به بخش مراقبت های ویژه نوزدان منتقل شد.

وی با بیان اینکه بیمارستان تنها مرکز خصوصی مجهز به بخش مراقبت های ویژه نوزدان و اعتبار بخشی بین‌المللی و NICU است، ادامه داد: هرچند این نوزاد به مدت ۱۶ شب در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری بود و به وزن یک کیلو و ۵۰۰ گرم رسیده بود اما والدین این نوزاد برای فرار از پرداخت هزینه ها، اقدام به خروج غیرقانونی نوزاد از بخش مراقبت های ویژه کرده و از طریق درب اظطراری بیمارستان فرار کرده اند.

رئیس بیمارستان قائم با تأکید بر اینکه تمام تعرفه هاو هزینه های درمانی این بیمارستان بر حسب استاندار های وزارت بهداشت و درمان، از بیماران اخذ می شود، تصریح کرد: هزینه ۱۶ شب نگهداری این نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ۲۳ میلیون تومان بوده که متأسفانه برای فرار از پرداخت این مبلغ، والدین نوزاد دست به اقدامی زده اند که منجر به تشویش اذهان عمومی شده است.

کریم زادحق با بیان اینکه این عمل سلامت نوزاد را نیز به خطر انداخته گفت: بیمارستان به دلیل وظیفه ذاتی خود مبنی بر مسئولیت داشتن در قبال سلامت بیماران، از مادر این نوزاد شکایت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نوزاد زنده است و تنها باید خانواده برای دریافت کارت واکسن به بیمارستان مراجعه کنند.

رئیس بیمارستان قائم در ادامه ارائه خدمات ایمن، اثر بخش و بیمار محور را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: این بیمارستان با رعایت استانداردهای لازم، خدمات درمانی را با تکیه بر تجهیزات پزشکی مدرن و نیروی انسانی برتر به تمام بیماران داخلی و خارجی ارائه می کند.