362705_531-1
رودبار آنلاین : داماش از روستاهای ییلاقی دهستان جیرنده بخش عمارلو، شهرستان رودبار است. این روستا در حدفاصل جاده رشت به تهران، بین لوشان ومنجیل جای گرفته‌است.گل سوسن چلچراغ ،تنها در این منطقه ییلاقی در ایران یافت می‌شود.
دهکده ی ییلاقی داماش یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان گیلان است که هر ساله پذیرای هزاران نفر از طبیعت دوستان از سراسر ایران و گردشگران خارجی میباشد

داماش گیلان؛ روستای گل سوسن چلچراغ (عکس)

داماش گیلان؛ روستای گل سوسن چلچراغ (عکس)

داماش گیلان؛ روستای گل سوسن چلچراغ (عکس)

داماش گیلان؛ روستای گل سوسن چلچراغ (عکس)

داماش گیلان؛ روستای گل سوسن چلچراغ (عکس)

داماش گیلان؛ روستای گل سوسن چلچراغ (عکس)

داماش گیلان؛ روستای گل سوسن چلچراغ (عکس)

داماش گیلان؛ روستای گل سوسن چلچراغ (عکس)

راههای دسترسی به داماش :
۱-تهران،قزوین،لوشان گیلان، جیرنده، داماش
۲-رشت ، رستم آباد ،توتکابن ، بر ه سر ، داماش
عکس:خبرگزاری میراث فرهنگی