محمد میرزایی فتح کوهی،مهندس محمد میرزایی
فارغ التحصیل مهندسی عمران -عمران
فوق لیسانس برنامه ریزی شهری مدیر هماهنگی برنامه ها و سفرهای معاون اول محترم رییس جمهور
کارشناس ارشد دفتر رییس جمهور از گذشته تا کنون
مدیر برنامه های داخلی رییس جمهور
مدیر سفرهای استانی رییس جمهور دولتهای نهم و دهم
استاد دانشکده عمران و معماری (تهران)
عضو انجمن مهندسان ایران
عضو سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران
نماینده ویژه استانداراسبق در أمور پیگیریهای ویژه
عضوس سابق مشاوران جوان استاندار گیلان
رییس نظارت و اجراء، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ٢تهران
مدیر پروژه و مدیر سوله های بحران شهرداری منطقه ٢تهران
رییس هیات مدیره و مدیر عامل اسبق شرکتهای ایرسا بانژ و آتیه سازان
عضو کانون کاردانهای استان گیلان
کارمند و مهندس ناظر اسبق کمیته امدادامام خمینی(ره) رودبار