رودبار آنلاین : بارش برف در یازدهمین ما از سال ۹۵ چهره ی شهرستان رودبار را سفید پوش کرد

ارتفاع برف در شهرهای رستم آباد و رودبار بیش از ۲۰ سانتیمتر و در ارتفاعات شهرستان رودبار تا یک متر نیز گزارش شده است

تصاویری از بارش برف در نقاط مختلف شهرستان رودبار.

شهر رودبار

شهر منجیل

شهر بر ه سر

روستای گلنگش ، بخش خورگام

جاده ارتباطی رستم آباد به خورگام

شهر رستم آباد

روستای دولت آباد

روستای پاکده بخش عمارلو

روستای سیبن بخش خورگام